top of page
Werkzeugkasten

Waardegericht onderhoud

Waardegericht onderhoud is een strategische bijdrage aan winstgevende bedrijfswaardecreatie

(Het garanderen van de beschikbaarheid van het systeem, het benutten van het liquiditeitspotentieel, bijvoorbeeld door het optimaliseren van uw voorraad reserveonderdelen).

Efficiënt onderhoud en assetmanagement kunnen met name bij complexe processen van belang zijn directe en indirecte invloed op de productiekosten tot 60% en lager.

 

Deze is voor uw bedrijfEen cruciale concurrentiefactor.

De focus ligt op het optimaliseren van het bedrijfsresultaat.(Algehele systeemeffectiviteit, onderhoudsprestaties/kosten) en het kapitaalvereiste voor gebonden bedrijfsmiddelen (vaste en vlottende activa).

Onderhoudsprocessen zijn een centrale waardefactor voor bedrijfssucces!

Maintenance is een competente partner in het bedrijf met objectief meetbaar succes.

Belangrijke factoren zijn de indirecte kosten, die worden veroorzaakt door technische productiefouten.

Hoe uitgebreider uw systemen en uw productie zijn, hoe hoger de onderhoudskosten


U zult zeker gebruik maken van kapitaalintensieve productiefaciliteiten.

 

Als het om de productiekosten gaat, is uw aandeel in de personeelskosten (meestal) aanzienlijk lager.

bottom of page